Inkluderande samtal

November 29, 2016

Tänker du på att ha ett inkluderande förhållningssätt i dina samtal? Dina värderingar och föreställningar om andra kan påverka resultatet av ett samtal. Därför är det viktigt att utmana dina föreställningar genom att reflektera över ditt agerande och förhållningssätt gentemot andra människor. I den här podden får du möjlighet att göra det.

 

00:0000:00