Hur hanterar du konflikter på jobbet?

November 2, 2016

Konflikter på jobbet? Hur kan du stötta andra? Hur agera när du själv har en roll i en konflikt? Här kan du få en insikt om din egen roll i en konfliktsituation och hur du på ett lösningsinriktat sätt kan agera som stöd för andra i en konflikt.

00:0000:00