Rehabprocessen

October 13, 2017
00:0000:00

Retorik för stor arena

September 29, 2017

Sammanfattning av ett kapitel ur boken Human Communication.

00:0000:00

Verksamhetsplanering och uppföljning, Implementera

September 21, 2017

Här får du lyssna till Linda Schön, marknadschef i Småland/Blekinge när hon berättar om implementering.

00:0000:00

Verksamhetsplanering och uppföljning, Utvärdera

September 21, 2017

Här får du lyssna till Charlotte Humling, biträdande marknadschef i Södra Norrland, när hon berättar om utvärderingsarbetet i verksamhetsplaneringen.

00:0000:00

Verksamhetsplanering och uppföljning, Genomföra

September 21, 2017

Här får du lyssna till Charlotte Humling, biträdande marknadschef i Södra Norrland, när hon berättar om genomförandefasen i verksamhetsplaneringen.

00:0000:00

Verksamhetsplanering och uppföljning, Planera

September 21, 2017

Här får du lyssna till Charlotte Humling, biträdande marknadschef i Södra Norrland, när hon berättar om planeringen av sin verksamhet.

00:0000:00

Verksamhetsplanering och uppföljning, Medarbetare

September 21, 2017

Här får du lyssna till Linda Schön, marknadschef i Småland/Blekinge när hon berättar om vikten av att involvera medarbetarna i verksamhetsplaneringen.

00:0000:00

Verksamhetsplanering och uppföljning, Inledning

September 21, 2017

Här får du lyssna till Linda Schön, marknadschef i Småland/Blekinge, när hon berättar övergripande om Verksamhetsplanering och uppföljning.

00:0000:00

Ständiga förbättringar i praktiken 2 Utvärdera och implementera

September 12, 2017

Ulrika Wahlberg i samtal om hur man kommunicerar och agerar när man driver arbetet med ständiga förbättringar.

00:0000:00

Ständiga förbättringar i praktiken 1 Planera och genomföra

September 12, 2017

Ulrika Wahlberg i samtal om hur man kommunicerar och agerar när man driver arbetet med ständiga förbättringar.

00:0000:00